Zpět

Svatá Sidonie (dnes Sidonie, část Brumova-Bylnice, soudní okres Valašské Klobouky, okresní hejtmanství Uherský Brod)Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk Čech

Spolek vznikl v roce 1897; stanovy potvrdilo místodržitelství pod č. j. 23 209.
Zanikl v roce 1921.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Uherský Brod

Obsah