Zpět


      Autor si pokládá za čest vzpomenout zde zejména PhDr. Jitku Balatkovou (ZAO Olomouc), PhDr. Libora Blažka (AMB), Mgr. Zoru Černou (SOkA Žďár nad Sázavou), PhDr. Jiřího Čoupka (SOkA Uherské Hradiště), PhDr. Františka Gregora (SOkA Třebíč), PhDr. Františka Hýbla (MK Přerov), PhDr. Hanu Jarmarovou (SOkA Šumperk), PhDr. Pavlu Kapcárovou (SOkA Blansko), PhDr. Marii Kašubovou (SOkA Rajhrad), PhDr. Emila Kordiovského (SOkA Mikulov), PhDr. Jiřího Lapáčka (SOkA Přerov), JUDr. Lubomíra Málu (SOkA Znojmo), PhDr. Alenu Matějovou (SOkA Frýdek-Místek), Mgr. Radomíra Michnu (SOkA Frýdek-Místek), PhDr. Jiřího Mráku (SOkA Hodonín), PhDr. Karla Müllera (ZA Opava), Mgr. Oldřicha Pakostu (SOkA Litomyšl), PhDr. Zdeňka Pokludu (SOkA Zlín), paní Janu Shejbalovou (MZK) a PhDr. Kateřinu Smutnou (MZA Brno), jejichž osobní vklad byl autorem vnímán nejvýrazněji.

Obsah