Zpět

Tasovice 8 km VJV od Znojma, (soudní okres Znojmo, okresní hejtmanství Znojmo)

Männergesangverein

Stanovy schváleny 15.4.1884 pod č. j. 8760.
Valnou hromadou 26.6.1889 byl předsedou opět jednohlasně zvolen Franz Jahn.
8.6.1890 spoluúčinkoval spolek na prvním liedertaflu MGV ve Strachoticích. Po světové válce spolek činnost neobnovil, v roce 1921 byl ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOKA Znojmo fond OkÚ Znojmo karton 265 č. j. 12 151/1889, karton 268 č.j. 10 918/1890


Obsah