Zpět

Těšánky (soudní okres Zdounky, okresní hejtmanství Kroměříž)

Čtenářsko-pěvecký spolek Method

Spolkové stanovy byly schváleny 25.2.1870 pod č. j. 3259, změněny v letech 1985 a 1902.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 473d Spolkový katastr okresu Kroměříž

Obsah