Zpět

Tichá (soudní okres Frenštát, okresní hejtmanství Místek)

Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimil

Spolek vznikl v roce 1900, v roce 1909 přistoupil jako odbor k Národní jednotě pro východní Moravu. Mimo zábavy a besídky produkoval ročně několik ochotnických představení.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 h Spolkový katastr okresu Místek;
Michna Radomír, Dějiny ochotnického divadelnictví na Frenštátsku, Brušpersku a Místecku. Diplomová práce FF OU Ostrava 2000, Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 2000


Obsah