Zpět

Topolany (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Cyril a Metoděj

Stanovy schváleny 21.12.1885 pod č. j. 35 878, změněny počátkem roku 1908.
Prvním spolkovým sbormistrem se stal místní učitel Jan Soldán. Když po třech letech zemřel, nahradil jej do roku 1897 jeho nástupce Karel Heller.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Hlaváček P., Kantoři na Moravě, zejména na Vyškovsku, v pramenech 18. a 19. století. Dis. práce FF MU Brno 1996


Obsah