Zpět

Třebařov (něm. Triebendorf, soudní okres Moravská Třebová, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Männergesangverein Sängerlust

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 31.3.1899 pod č. j. 13 507.
Při slavnostním odhalení spolkového praporu 1.6.1913 vedl spolkový sbor Josef Zecha.
Slavnosti se účastnily i pěvecké spolky z Rychnova, Moravské Třebové, Kunčiny, Starého Města a Zábřehu na Moravě.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;
Programm- Buch der Müglitzer Gesangvereines. Begonnen am 1. Jänner 1912. SOkA Šumperk fond Pěvecký spolek v Mohelnici, nezprac.


Obsah