Zpět

Třebelovice (soudní okres Jemnice, okresní hejtmanství Moravské Budějovice)

Hospodářská besídka

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 2.9.1907 pod č. j. 50 445.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 l Spolkový katastr okresu Moravské Budějovice

Obsah