Zpět

Troskotovice (něm. Treskowitz, soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 21.5.1889.

Prameny:

MZA fond B 40ÜI kn. 437 g Spolkov7 katastr okresu Mikulov

Obsah