Zpět

Troubky nad Bečvou (něm. Traubek, soudní okres Přerov, okresní hejtmanství Přerov)

Spolek Moravan

Spolkové stanovy byly schváleny 15.3.1884 pod č. j. 6 646, činnost byla zřejmé ještě v roce 1935.

Prameny:

SOkA Přerov, Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah