Zpět

Uherský Ostroh (předměstí) (soudní okres Uherský Ostroh, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Čtenářský spolek

První verze stanov z 18.11.1898 byla brněnským místodržitelstvím zakázána pro právní nedokonalost některých ustanovení.
Jejich § 1 (Jméno, sídlo a účel spolku) zní:
Spolek nazývá se Čtenářský spolek se sídlem na Předměstí Uherského Ostrohu. Účelem jeho jest pěstovati řeč mateřskou, zpěv, hudbu a dovolené společenské zábavy.
Spolkoví členové tedy měli hudbu a zpěv nacvičovat a produkovat vlastními silami.
§ 2 (Prostředky k dosažení účelu) obraz poněkud upravuje: Účelu toho domáhá se spolek: odebíráním časopisů, zřízením knihovny, pořádáním poučných přednášek, zábav a slavností nepolitických.
Podle tohoto § by spolek měl pouze provozování zpěvu a hudby organizovat, pořádat, jak to bylo zvykem u mnoha čtenářských spolků, ovšem s přihlédnutím k § 1 lze považovat za velmi pravděpodobné, že zpěvy a hudba na pořádaných zábavách byly skutečně zajišťovány vlastními lidmi.
Stanovy podepsalo 12 zakladatelů spolku, mezi nimi jako provizorní předseda (starosta) Josef Vaculík.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Uherské Hradiště;
SOkA Uherské Hradiště fond Okresní úřad Uherské Hradiště 1850-1945 karton 866


Obsah