Zpět

Uherčice (něm. Ungarschitz, oudní okres Hustopeče, okresní hejtmanství Hustopeče)

Farní cyrilská jednota

Vznikala od roku 1884 aktivitou vlasteneckého nadučitele Antonína Schenka a faráře P. Jana Janouška. Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 10.4.1885 pod č. j. 9644.
V letech 1890-93(?) se pro stavbu nového kostela po shoření starého konaly zkoušky na faře, 1893 měla jednota 45 činných členů ve smíšeném sboru, jednatelem byl Jan Hirsch.
Fungovali také ochotníci, např. 13.1.1895 provedli 1aktovou frašku Fotografická dílna v Praze.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
SOkA Mikulov fond A 3 karton 261 fasc. 815


Obsah