Zpět

Uničov (něm. Mährisch Neustadt, soudní okres Uničov, okresní hejtmanství Litovel)

Männergesangverein
Spolek vznikl obnovením staršího subjektu, jenž byl v roce 1871 ze spolkového katastru vymazán.
Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 9.8.1871 pod č. j. 14 686, změněny byly v roce 1886.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel

Obsah