Zpět

Velká Střelná (něm. Groß Waltersdorf zanikla 1947, soudní okres Libavá, okresní hejtmanství Šternberk)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 29.4.1912 pod č. j. 32 017.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437m Spolkový katastr okresu Moravský Beroun

Obsah