Zpět

Václavov něm. Wenzelsdorf (soudní okres Moravský Krumlov, okresní hejtmanství Moravský Krumlov)

Deutscher Singverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 23.5.1900 pod č. j. 17 861. Nadšení však již po několika letech pohaslo, činnost ustala a spolek byl v roce 1907 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov

Obsah