Zpět

Valtrovice (Soudní okres Jaroslavice, okresní hejtmanství 1855-1868 Jaroslavice, 1868-1949 Znojmo)

Männergesangverein

Vznikal už koncem roku 1888, stanovy byly schváleny pod č. j. 40195/1888. Předsedou přípravného výboru byl tehdy Theodor Schwarzer. Ustavující valná hromada se konala 19.1.1889, při ní byl Theodor Schwarzer zvolen do funkce předsedy (ještě v roce 1892), místopředsedou Jan Willinger, sbormistrem Emil Sobotka (1892 Ignaz Grulich), jednatelem Franz Niederführ, pokladníkem Jan Müllner, archivářem Jan Schon.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOka Znojmo fond OkÚ Znojmo sign. N 1, karton 264 č. j. 1608/1889, 1964/1889, karton 267 č. j. 729/1890, karton 275 č.j. 1292/1892


Obsah