Zpět

Vavřinec (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)


Čtenářsko-pěvecký spolek Pokrok

Stanovy schváleny 8.7.1900 pod č. j. 20 906.
V roce 1904 byl předsedou Jan Klimecký, 1907-13 František Jarůšek.
Po válce spolek činnost neobnovil a rozešel se v roce 1919.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;

Obsah