Zpět

Vážany (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Přemysl

Dne 9.7.1899 žádal nadučitel a předseda prozatímního výboru Jan Vavrouch o povolení spolku. Žádost podepsali i ostatní členové výboru: místopředseda rolník Josef Vala, jednatel a sbormistr mladší učitel Jan Chromeček, pokladník rolník František Babyrád, členové výboru rolníci Jan Bušina a Jakub Procházka.
Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 6.8.1899 pod č. j. 29 993.
Světovou válku spolek sice formálně přečkal, ale činnost se zastavila. V roce 1934 byl ze spolkového katastru vymazán pro nedostatek členů.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov
                             B 40/II karton 3975 i. č. 55 539/1934


Obsah