Zpět

Velké Němčice (něm. Niemtschitz, soudní okres Židlochovice, okresní hejtmanství Hustopeče)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Stanovy schváleny 19.12.1886 pod č. jed. 38358.
Ustavující valná hromada se konala 10. ledna 1887 za přítomnosti 81 členů. Předsedou byl zvolen Dominik Samson z čp. 52, místopředsedou Matěj Eder z čp. 59.
V příštím roce byl předsedou opět Dominik Samson (-1893-1899- Jan Resl x Rézl), jednatelem Josef Sedlář (-1899-1893- Dominik Samson).
Na besídce pořádané 29.1.1888 k oslavě jmenin biskupa Františka Saleského Bauera předvedli členové spolku mimo biskupské hymny smíšené sbory Na Moravu, Klekání, Důvěra a mužské sbory Ó vlasti má, Velezpěv, V kraje české, Odpadlý od srdca, Drotařík, Žaloba a Devatero ctností ženy.
V roce 1905 vznikl v obci odbor Národní jednoty a je velmi pravděpodobné, že nakonec došlo ke sloučení se Svorností, neboť výmaz Svornosti ze spolkového katastru byl proveden v roce 1911 pod č. j. 47935.

Prameny:

MZA Brno B 40/I č. 436 h Spolkový katastr Hustopeče;
SOkA BV Mikulov fond A 3 OkÚ Hustopeče karton 260 fasc. 810, karton 261 fasc. 813


Obsah