Zpět

Větřkovice (soudní okres Příbor, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Čtenářsko-pěvecký spolek Havlíček

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 24.10.1904 pod č. j. 51 530.
Spolek zanikl již v roce 1912.

Prameny:

MZA Brno fon B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;


Obsah