Zpět

Vicomělice (soudní okres Bučovice, hejtmanství Vyškov, od roku 1920 Vícemilice, 1960 místní část Bučovic)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk

Stanovy schválilo místodržitelství 6.6.1887 pod č. j. 15 962. Počátkem století činnost spolku ochabla a ustala ještě před začátkem války. K výmazu ze spolkového katastru došlo koncem roku 1914.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
436 g Spolkový katastr okresu Hranice (sic)


Obsah