Zpět

Vícov (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Rostislav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 23.3.1882 pod č. j. 5821

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah