Zpět

Vilémov (něm. Willimau, soudní okres Litovel, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimil

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1897 pod č. j. 7807.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okreu Litovel

Obsah