Zpět

Vlachovice (soudní okres Valašské Klobouky, okresní hejtmanství Uherský Brod)Čtenářsko-pěvecký spolek Beseda

Spolkové stanovy byly schváleny 18.4.1901 pod č. j. 13 708.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Uherský Brod

Obsah