Zpět

Vlachovice (něm. Wlachowitz, soudní okres Nové Město, okresní hejtmanství Nové Město)

Čtenářsko-pěvecký spolek Beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 18.3.1901 pod č. j. 10 458.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 o Spolkový katastr okresu Nové Město

Obsah