Zpět

Vlkoš (něm. Wlkosch, soudní okres Přerov, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek sv. Prokop

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 14.2.1868 pod č. j. 15 966.
Spolek se v roce 1875 rozešel.

Prameny:

MZA fond B 14 fasc. 133;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah