Zpět

Voděrady (něm. Wodierad, soudní okres Kunštát, okresní hejtmanství Boskovice)

Čtenářský spolek Pokrok

26.12.1903 provedli spolkoví ochotníci 5aktovoý obraz se zpěvy od R. Kneisela Chudý písničkář.
Předsedou spolku byl v té době František Rutar.

Prameny:

SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice karton 257

Obsah