Zpět

Vranovice (soudní okres Židlochovice, okresní hejtmanství 1850-1855, 1868-1938 Hustopeče,
1855-1868 Židlochovice)

Farní cyrilská jednota

Stanovy schváleny 27.9.1883 pod č.j. 23 685. Činnost zahájena valnou hromadou 22.11.1883. Předseda farář P. Leopold Pátek, jednatel obecní tajemník, ředitel kůru Antonín Špunda, cvičení v novém hostinci Ondřeje Kocmánka. Již předtím cvičil regenschori Antonín Špunda 12 zpěváků v gregoriánském zpěvu, se vznikem spolku otevřel druhé oddělení. Do pěvecké školky se přihlásilo 17 žáků, smíšený sbor měl od začátku 27 členů a po krátkém výcviku zpíval veřejně kromě chorálu i drobnější skladby vícehlasé. K cvičení bylo zakoupeno 9rejstříkové harmonium.
Události světové války nedokázal spolek překonat a byl v roce 1921 pro nečinnost úředně rozpuštěn.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
Cyril


Obsah