Zpět

Vrbovec (něm. Urbau, 7 km JJV od Znojma, soudní okres Znojmo okresní hejtmanství Znojmo)

Männergesangverein

Stanovy schváleny koncem roku 1881 pod č. j. 26 220, změněny v roce 1888.
Koncem 80. let byl spolkovým jednatelem Johann Hauswirth.
Spolek míval v průměru 28-35 činných členů. Jen krátce (v letech 1887-1889) byl členem moravského Sängerbundu, později členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren), kde jej počátkem 20. století zastupoval Carl Auf.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo karton 264 č. j. 3251 / 1889, karton 265 č. j. 12 087 / 1889;
Bericht der Leitung des Deutschen Sängerbundes in Mähren für die Bundesjahre 1906-1908. Zusammengestellt im Auftrage der Bundesleitung vom Bundesschriftführer Rechnungsrat Emil Zeisel. Brno 1909;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Obsah