Zpět

Vřesovice (něm. Brzesowitz, soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 2.9.1875 pod č. j. 20 956.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah