Zpět

Molenbukr (něm. Mollenburg, od 1964 Vysočany, soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)


Farní cyrilská jednota

Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 18.3.1893 pod č. j. 9709.
Od školního roku 1889/90 zde působil nadučitel František Tenora jako varhaník. Stal se též předsedou spolku a byl jím po celou dobu jeho trvání(?). Výmaz ze spolkového katastru byl proveden v roce 1912 pod č. j. 22 000.

Prameny:

MZA fond B 40/I lm. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;

Obsah