Zpět

Žabeň (něm. Zabna, soudní okres Místek, okresní hejtmanství Místek)

Čtenářská besídka

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 3.12.1907 pod č. j. 68 390.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 h Spolkový katastr okresu Místek

Obsah