Zpět


Zaječí (něm. Saitz, Soudní okres Hustopeče, okresní hejtmanství Hustopeče)


Saitzer Sängerbund

První návrh stanov z června 1877 podepsali zakládající členové D. Ambros, Aug. Müller, Kamillo Haschka, J. Hassinger a J. Wunderlich. Ten pro formální nedostatky místodržitelství vrátilo k dopracování, Opravené stanovy z listopadu 1877 byly schváleny 17.1.1878 pod č. j. 499.
Cílem spolku vzdělávání svých členů a péče o mužský čtyřhlasý zpěv (... hat die Ausbildung und Pflege des vierstimmigen Männergesänge zum Zwecke).
Spolek úspěšně přečkal krizi světové války a zanikl až v roce 1934.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
                   fond B 40/II karton 3940 č. j. 13 742 / 1934


Obsah