Zpět

Zašová (soudní okres Valašské Meziříčí, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 15.3.1902 pod č. j. 9689

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí;

Obsah