Zpět

Zašová (soudní okres Valašské Meziříčí, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí)

Občanská beseda

Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 20.3.1907 pod č. j. 14 929

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí;

Obsah