Zpět

Zbýšov (soudní okres Ivančice, okresní hejtmanství Brno)

Farní cyrilská jednota

V roce 1883 byli iniciátory jejího založení nadučitel Ant. Trnka, učitel Rozkošný, farář P. Jan Hrubeš, stanovy schváleny 19.11.1884 pod č. j. 30 092.
Předsedou byl v letech 1884-89 farář P. Jan Hrubeš (1889-95- farář P. Julius Koubek), místoředsedou 1895 František Žalud, jednatelem do roku 1887 Josef Deutsch (1888-95- pekař František Staněk), sbormistrem do roku 1890 nadučitel Antonín Trnka (1890-95- Václav Nahodil).
V letech nastal určiný 1887-89 útlum, pak příchod P. Koubka vybudil novou činnost. V roce 1892 se stavěl nový kostel. Sbor spolupracoval s FCJ v Ivančicích, v r. 1894 řídil spojené sbory při národní slavnosti ivančický sbormistr, ředitel měšťanské školy František Charvát.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436c Spolkový katastr okresu Brno-venkov;
Cyril


Obsah