Zpět

Zdětín (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Rozkvět

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 13.12.1878 pod č. j. 21 096, změněny počátkem roku 1887.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov

Obsah