Zpět

Zdislavice (soudní okres Zdounky, okresní hejtmanství Kroměříž)

Čtenářsko-pěvecký spolek Jaroslav

Spolkové stanovy schválilo místodržitesltví 21.7.1887 pod č. j. 21 488.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 d Spolkový katastr okres Kroměříž

Obsah