Zpět

Želeč (soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1894 pod č. j. 32 212.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah