Zpět

Želechovice (soudní okres Vizovice, okresní hejtmanství 1855-1868 Uherský Brod, 1868-1949 Holešov)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy ze 14.2.1891 byly místodržitelstvím schváleny 28.2.1891 pod č. j. 6107.
Předsedou přípravného výboru se stal farář P. Jan Vychodil, jadnatelem kooperátor P. František Kolínek. Za světové války činnost spolku ustala a po vzniku republiky nebyla již obnovena. K výmazu ze spolkového katastru došlo v roce 1933.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436f Spolkový katastr okresu Holešov;
                   fond B 40/II. kart. 3917 i.č. 27 818;


Obsah