Zpět

Zelinkovice (soudní okres Místek, okresní hejtmanství Místek)

Čtenářská besídka Palacký pro Zelinkovice a Lotrinkovice

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 5.3.1903 pod č. j. 13 621.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 h Spolkový katastr okresu Místek

Obsah