Zpět

Žeravice (soudní okres Přerov, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Hanák

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1891 pod č. j. 24 251.
Již počátkem století činnost ve spolku ustala a spolek se rozešel. Výmaz ze spolkového katastru byl proveden v roce 1911 (výnosem místodržitelství č. j. 93 522).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah