Zpět

Žešov (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Občanská beseda

Spolkové stanovy z 1.3.1884 byly místodržitelstvím schváleny 8.2.1884 pod č. j. 3313.
Žádost o jejich schválení poslali prozatímní předseda František Hložek a členové výboru Jan Franc (zvolený prvním jednatelem) a František Franc. Na ustavující schůzi byl předsedou zvolen Antonín Svozil.
Podle stanov bylo náplní činnosti spolku čtení časopisů, knih a brožur, populární přednášky z literatury, dějin a hospodářství, rozpravy, společné zábavy a vycházky, cvičení se ve zpěvu a zřizování pěveckých zábav.
Článek 19 stanov uvádí, že valná hromada spolku vždy na jeden rok sbormistra a podsbormistra, praporečníka a podpraporečníka. Sbormistr zasedá jen tenkráte ve výboru, jeli zároveň za člena výboru zvolen, jinak má ve výboru hlas poradní a jest povinnen členy spolku ve zpěvu cvičiti a při zábavách zpěvní část říditi. V jeho nepřítomnosti neb zaměstnání zastupuje ho podsbormistr se stejnými právy a povinnostmi.
Spolkový prapor byl v zemských barvách: na červené straně byl vyšit nápis Občanská beseda v Žešově, na žluté obraz sv. Cyrila a Metoděje s nápisem Orodujte za nás, žerď byla rovněž červenožlutá.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I. kn. 439a Spolkový katastr okresu Prostějov;
MZA Brno fond B 40/II. kart. 3832 i.č. 22 553


Obsah