Zpět

Žilina (něm. Söhle, soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1892 pod č. j. 20 521.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín

Obsah