Zpět

Zlámanka (soudní okres Zdounky, okresní hejtmanství Kroměříž)

Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1895, spolek trval ještě počátkem světové války.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437d Spolkový katastr okresu Kroměříž

Obsah