Zpět

Zlechov (něm. Zlechau, soudní okres Uherské Hradiště, okresní hejtmanství Uhreské Hradiště)

Občanská beseda

Spolkové stanovy z 30.1.1870 byly místodržitelstvím schváleny již 8.2.1870 pod č. j. 2021

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 434 Spolkový katastr okresu Uhreské Hradiště;
                   B 14 fasc. 128;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah