Zpět

Zvole (soudní okres Zábřeh, okresní hejtmanství Zábřeh)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 5.12.1884 pod č. j. 31 195. Činnost spolku utichla již počátkem století; k výmazu ze spolkového katastru došlo ještě před začátkem světové války.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu zábřeh

Obsah