Zpět

Ivanovice na Hané (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Slovanský čtenářsko pěvecký spolek

Nejstarší známý spolek toho typu v Ivanovicích.
Spolkové stanovy z 28.1.1866 schválilo místodržitelství 22.2.1866 pod č. j. 3690, asi po šesti letech (v roce 1872) se členové spolku rozešli a spolek zanikl.

Prameny a literatura:

MZA fond B 14 fasc. 126;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah