Zpět

Ivanovice na Hané (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko pěvecký spolek Veleslavín

Za jeho předchůdce můžeme považovat blíže nejmenovaný Čtenářsko - pěvecký spolek, jehož existence je doložena v letech 1865-1872.
Veleslavín byl založen 6.4.1882 a jeho členskou základnu tvořili zejména řemeslníci, rolníci a vlastenecká část místních intelektuálů. Při zákládání spolku se za členy přihlásili prakticky všichni členové Spolku divadelních ochotníků, kteří tak vytvořili ve Veleslavínu samostatný divadelní odbor.
Rok nato, v roce 1883 byly ustanoveny odbory pěvecký a hudební; první vedl do roku 1887 učitel Petr Nakládal a do roku 1893 František Hladký.
V roce 1892 se odbory představily nastudováním komické operety Don Cesar a spanilá Majolenka. Repertoár sboru prozrazuje uvědomělou a poměrně náročnou dramaturgii (L. van Beethoven: Modlitba pod hvězdami, P. Křížkovský: Prosba odvedeného, Utonulá, Knittlova kantáta Utiš moře, Javůrek: Na Moravu aj.), podobně orchestr nezůstával pozadu (předehra k Smetanově opeře Prodaná nevěsta či Donizettiho komická opera Dcera pluku). Spolkový orchetr hrával před divadelními představeními, v přestávkách mezi jednáními a zejména při tanečních zábavách pořádaných i po divadlech.
Z činovníků Veleslavína známe: Funkci předsedy zastával v letech 1892-93 MUDr. František Bohdan, 1894-98 Jan Černý, 1899-1902 František Hanák, 1903-09 F. L. Gartner; jednatele 1892 Jan Ćerný, 1893 Karel Knob, 1894 Antonín Šmíd, 1895 Josef Knap, 1897, 1898-1900, 1902-03 Josef Horníček, 1898 F. L. Gartner, 901 Ludvík Sochor, 1904-09 MUDr. Rudolf Schönhöffer.
Po převratě spolková činnost utichá, spolková knihovna byla roku 1919 vtělena do obecní knihovny. Veškerou činnost úspěšně zastávají spolky mladší. 31.5.1939 byl spolek rozpuštěn podle vládního nařízení č. 97 z 31.3.1939.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40 / I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Palásek Emil, Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, str. 267-273


Obsah