Zpět

Ivanovice na Hané (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Ženská vzdělávací jednota Libuše

Stanovy schválilo brněnské místodržitelství 24.6.1885 pod č. j. 16 659, změněny v roce 1908. Spolek pěstoval čtení knih a časopisů, zpěv, divadlo a hudbu, byť z větší části jen na úrovni organizování koncertů, besed, plesů, výletů a divadelních představení hostujících společností.
V roce 1890 byla předsedkyní spolku Antonie Knapová, jednatelkou Marie Šmídová.
Dámy velmi čile spolupracovaly s členy ČPS Veleslavín, od konce století se Sokoly místními i přespolními (z Vyškova, Slavkova), s vyškovskou Hanou, jejíž ochotníci v Ivanovicích několikrát hostovali.

Sloučením s Místním odborem Národní jednoty (jako relativně samostatný ženský odbor) v roce 1914 spolek právně zanikl a výnosem 12 289/1923 byl ze spolkového katastru vymazán.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40 / I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Palásek Emil, Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, str. 272-273


Obsah